joomla templates Youth Power Media

ယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး

altalt

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတေႃႇသူႈ ၵၢၼ်ယႅၵ်ႈၽိဝ် လႄႈပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢႅပ်ႊၾရိၵၸၢၼ်းသုတ်းမုၼ်

ၽူႈတေႃႇသူႈ ၵၢၼ်ယႅၵ်ႈၽိဝ် လႄႈပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢႅပ်ႊၾရိၵၸၢၼ်းသုတ်းမုၼ်

ၼႅဝ်ႊသၼ်ႊမၼ်ႊတႄႊလႃႊၽူႈတေႃႇသူႈ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၽိဝ်လႄႈ ပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းဢႅပ်ႊၾရိၵ ၸၢၼ်း သဵင်ႈမုၼ်ၽွင်းဢႃယု 95 တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸ...

Loading...

ပၢႆးယူႇလီ

မႃးႁူႉၸၵ်း တၢင်းပဵၼ် မွင်ၶေႃႈ( Asthma)

မႃးႁူႉၸၵ်း တၢင်းပဵၼ် မွင်ၶေႃႈ( Asthma)

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်လၢပ်ႈဢၼ် ယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူႈၵေႃႉ မုင်ႈမွင်း “မီးလၢပ်ႈ ငိုၼ်းၶမ်း တၢၼ်ႇလွႆႁႆႈ ပေႃးႁူဝ်ၶႆႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိူဝ်း” ၼ...

Loading...

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢၵ်ႇၼင်

ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ် ၼႂ်းပၢင် FIFA World Cup 2014 32 ၸုမ်း လိုၼ်းသုတ်း

ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ် ၼႂ်းပၢင် FIFA World Cup 2014 32 ၸုမ်း လိုၼ်းသုတ်း

ပူၼ်ႉယဝ်ႉ တူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁွပ်ႈၶတ်းလိူၵ်ႈ တႃႇႁႃဢဝ် 32 ၸုမ်း လိုၼ်းသုတ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မ...

Loading...

ၶိုတ်းတၼ်း IT

တၢင်းၼမ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ထႅပ်ႊလဵတ်ႊ လူၼ်ႉလိူဝ် ၼူတ်ႊပုၵ်ႊ ယဝ်ႉ

တၢင်းၼမ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ထႅပ်ႊလဵတ်ႊ လူၼ်ႉလိူဝ် ၼူတ်ႊပုၵ်ႊ ယဝ်ႉ

လၢႆၵေႃႉလွမ်ဝူၼ်ႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်း ၼႃႈမႃး ၵူၼ်းတေ သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ ထႅပ်ႊလဵတ်ႊ (tablet) ၼမ်လိူဝ် ၼူတ်ႊပုၵ်ႊ (notebook) ၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇ...

Loading...

သၽႃႇဝ

ပိုၼ်ႇႁူႉလၢၵ်ႇလၢႆး

တူဝ်သတ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တူဝ်ပဵင်းယၵ်း ထူပ်းၼႂ်းမိူင်း ဝဵတ်ႉၼၢမ်း

တူဝ်သတ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တူဝ်ပဵင်းယၵ်း ထူပ်းၼႂ်းမိူင်း ဝဵတ်ႉၼၢမ်း

ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ဢွၼ်ႇလၢႆႊ ဢွၼ်ၵၼ် တူင်ႉတိုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽေ ႁၢင်ႈ တူဝ်သတ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တူဝ်ပဵင်းယၵ်း ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်း မိူၼ်ပႃသဝႃ လႄႈ...

Loading...